آر اف1397-11-7 13:57:59 +03:30

از جمله بدترین عوارض چاقی شل شدن پوست و کاهش الاستیسیته آن می باشد .پیش از تکنولوژی RF هیچگونه راه حلی برای این عارضه وجود نداشت ،این دستگاه با ایجاد حرارت درونی سبب ایجاد انقباضهای کلاژن می شود. (پوست سفت میشود)