تزریق چربی همگون

تزریق چربی همگون1397-11-7 14:17:45 +03:30

 

درحالیکه انتقال و تزریق چربی از دهه های قبل اغاز شده، استفاده از چربی همگون ( خودی) برای دستیابی به ظاهری زیباتر و طبیعی تر با تداومی بیشتر بسیار جدید می باشد.در طول دهه گذشته تحقیقات برای استفاده از انتقال و پیوند چربی با خلوص بالا، باعث شده تا بیماران شانس استفاده از این روش را در مکان های مختلف پیدا کنند.
استفاده از چربی همگون ،شامل برداشت مقادیری چربی از منطقه ای از بدن بوسیله لیپوساکشن ،تخلیص و اماده سازی چربی با مواد خاص و در نهایت تزریق مجدد در مناطق از قبل اماده شده می باشد.تزریق با حجم کم  در مناطقی مثل صورت با بیحسی موضعی و غالبا در مطب و بصورت سرپائی قابل انجام است حال انکه مناطق وسیع تر مثل سینه و باسن باید در حین بستری سرپائی و تحت بیهوشی عمومی انجام پذیرد.
شایع ترین مناطق برای تزریق چربی خالص شده شامل صورت برای جوان سازی، پستان و باسن برای بزرگ کردن می باشد .در افرادی که پروتز پستان دارند، تزریق چربی میتواند باعث بهتر و طبیعی تر شدن ظاهر پستان شود. همچنین نامنظمی های پستان و یا غیر قرینگی ان را می توان با تزریق چربی اصلاح کرد. بهبود ظاهری پستان پس از جراحی پستان ( کلی و جزیی) یکی دیگر از کاربرد های تزریق چربی می باشد.
دکتر میرابوالفتحی همچنین میتواند از تزریق چربی برای اصلاح نامنظمی های ایجاد شده بعد از لیپوساکشن در بیماران ارجاعی استفاده کند.