کویتیشن1397-11-7 14:12:19 +03:30

دستگاه کویتیشن با تولید امواج اولتراسونیک که فرکانس پایین وشدت بالایی دارد در بافت چربی لرزش ایجاد می نماید و با ایجاد فشار در این بافت حبابهایی در بین سلولهای چربی ایجاد می کند که باعث پاره شدن غشای سلول چربی می شود و یکپارچگی سلولهای چربی را از بین می برد.