معرفی

معرفی1397-12-15 15:02:58 +03:30

دکتر سید امیر میرابوالفتحی

دکتر سید امیر میرابوالفتحی

دکتر سید امیر میرابوالفتحی

 • متولد ۱۳۵۰ تهران

 • نظام پزشکی ۵۸۱۶۷

 • متخصص جراحی عمومی و عضو جامعه جراحان ایران

 • جراح زیبایی و لاپاراسکوپی

 • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۷۵) به عنوان پزشک عمومی

 • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۲ به عنوان جراح عمومی

 • گواهینامه لیزر و زیبایی از انگلستان ۱۳۸۳

 • عضو جامعه جراحان ایران از سال ۱۳۸۳

 • شاغل بعنوان لاپاراسکوپیست و جراح زیبایی و ترمیمی در بیمارستان عرفان و صنعت نفت ماهشهر از سال ۱۳۸۲

 • رییس بخش جراحی بیمارستان صنعت نفت ماهشهر ار سال ۱۳۹۱

 • سخنرانی در انجمن جراحان عمومی درباره تناسب و بازسازی تنه و روشهای جراحی آن ۱۳۹۳

 • سخنرانی درباره تروما و جراحی ترمیمی ۱۳۸۷ و  ۱۳۸۸

 • سخنرانی درباره بیماری های پستان و درمان های جراحی و بازسازی پستان ۱۳۸۸

 • سخنرانی درباره کیست هیداتید ستون فقرات ۱۳۸۷