جراحی سینه

//جراحی سینه

پروتز سینه

1397-11-7 14:36:08 +03:30

در میان اعمال جراحی پلاستیک شایع عمل ایمپلنت سینه (پروتز سینه) از جمله موفق ترین جراحی هاست. . پروتز هایی که امروزه در جراحی ها استفاده می کنیم پوشش سیلیکونی دارند، ولی داخل آن با ژل سیلیکون پر شده و براساس انتخاب بیمار، میزان پرشدگی شان متفاوت است و اندازه های خاص دارد. .   [...]

پروتز سینه1397-11-7 14:36:08 +03:30

چه مطالبی را قبل از تصمیم برای گذاشتن پروتز سینه ( پستان ) باید بدانیم

1397-11-16 15:13:36 +03:30

هدف این مقاله ،دادن اگاهی کامل در تصمیم گیری برای انجام پروتز سینه ( بزرگ کردن سینه) و یا بازسازی سینه می باشد. این مقاله جایگزین مشاوره با جراح مربوطه نیست بلکه بروشوری اموزشی بوده که شما را از خطرات و سودمندی های پروتز سینه اگاه میکند. بسیار مهم است که شما این مقاله را [...]

چه مطالبی را قبل از تصمیم برای گذاشتن پروتز سینه ( پستان ) باید بدانیم1397-11-16 15:13:36 +03:30